Άρθρο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, για τον οδηγό Diamonds of the Greek Economy 2018.

Άρθρο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,  Νίκου Παππά, για τον οδηγό Diamonds of the Greek Economy 2018.

issuu

Φέρνουμε το Αύριο, Σήμερα και για τις επιχειρήσεις της χώρας

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν την παγκόσμια οικονομία με ταχυτάτους ρυθμούς και δημιουργούν ένα νέο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης.

Η Ελλάδα συμμετέχει στη νέα εποχή. Με οδικό χάρτη την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (2016-2021), ξεκλειδώνουμε ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, διαμορφώνουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων και προχωρούμε με εντόνους ρυθμούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Επικεντρώνουμε στην ομαλή μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, η οποία για εμάς οφείλει και τελικά εξασφαλίζει τη δίκαιη, ισότιμη και αποτελεσματική πρόσβαση όλων στα οφέλη που προκύπτουν από την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.

Μεγάλο μας στοίχημα αποτελεί η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός πως η Ελλάδα έμεινε πίσω σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον αναπτύσσουμε σύγχρονα και αξιόπιστα δίκτυα νέας γενιάς (NGA). Με προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ υλοποιούμε δράσεις, όπως:

  • Super Fast Broadband για την επιδότηση σύνδεσης χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων με το ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων (100 Mbps με άμεση αναβάθμιση σε 1Gbps).
  • Rural Broadband, που βραβεύτηκε από την Κομισιόν και έχει ολοκληρωθεί για πάνω από 8.000 περιοχές, για την κάλυψη και των πιο απομακρυσμένων σημείων της χώρας με νέο σύγχρονο δίκτυο.
  • Ultra Fast Broadband για την κάλυψη των όποιων κενών έχουν απομείνει στη χώρα.

Πάνω στα νέα αυτά δίκτυα θα «τρέξουν» ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική τραπεζική, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και εκπαίδευση.

Παράλληλα, ως Πολιτεία δρομολογούμε δράσεις που έχουν να κάνουν (και) με την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων της χώρας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το ψηφιακό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (e-ΓΕΜΗ), η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoice) και η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.

Με το e-ΓΕΜΗ θα αυτοματοποιήσουμε την παροχή δικαιολογητικών μέσω web services και την κατάθεση ισολογισμών με ψηφιακές υπογραφές. Για το σκοπό αυτό θα παράσχουμε δωρεάν 130.000 ψηφιακές υπογραφές προς επιχειρήσεις που υποβάλλουν ισολογισμούς ηλεκτρονικά.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoice) προωθούμε τις κατάλληλες λύσεις για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ ιδιωτικού τομέα και Κυβέρνησης (B2G), με δυνατότητα επέκτασης στο σύνολο των ιδιωτικών συναλλαγών (B2B).

Επίσης, βρισκόμαστε στη φάση σχεδιασμού της «Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης», που θα συγκεντρώνει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κράτους σε ένα σημείο, λειτουργώντας ως ένα one-stop-shop για επιχειρήσεις και πολίτες. Η Πύλη θα βασίζεται στη διαλειτουργικότητα των μητρώων, στην ασφάλεια των επικοινωνιών, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αντλούνται online, με διασταύρωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις μας και πολλές ακόμα, όπως και αυτές που ψηφιοποιούν το Δημόσιο, φέρνουν πολλαπλά οφέλη στην οικονομία: Μείωση χρόνων διεκπεραίωσης υποθέσεων, ταχύτερο κύκλο πληρωμής, διαφάνεια, καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, κ.ά.

Πολιτεία και ιδιωτικός τομέας μπορούν να βοηθήσουν συνολικά τη χώρα, ειδικά σε μια περίοδο που αυτή αλλάζει σελίδα. Από κοινού μπορούν να αναπτύξουν τον «τομέα των τομέων», αυτών των νέων τεχνολογιών, προς όφελος όλων. Ο στόχος παραμένει κοινός: Να φέρουμε Το Αύριο, Σήμερα για Όλους.


Εκτύπωση   Email