Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Μείνετε ενημερωμένοι

Δικτυωνόμαστε

Search