Θέσπιση κανόνων στη διανομή της δημόσιας διαφήμισης

Θέσπιση κανόνων στη διανομή της δημόσιας διαφήμισης

Παραλάβαμε ένα στρεβλό διαφημιστικό τοπίο και ιδιαίτερα αδιαφανείς πρακτικές διανομής της δημόσιας διαφήμισης στον περιφερειακό Τύπο, τη στιγμή που οι κρατικές δημοσιεύσεις αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τα έντυπα της Περιφέρειας.

Εφαρμόσαμε αυστηρά την πρόβλεψη του νόμου για την ορθή διανομή της δημόσιας διαφήμισης, κατά 70% στα πανελλαδικής εμβέλειας ΜΜΕ και κατά 30% στα περιφερειακά.

Δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-efimeris / Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου. Τέθηκε σε λειτουργία στις 15 Απριλίου 2019 και ως τα τέλη Ιουνίου 2019 είχαν ανταποκριθεί 224 εφημερίδες του περιφερειακού και τοπικού Τύπου.

Συστήσαμε το Μητρώο Online Media, όπου εγγράφονται τα διαδικτυακά μέσα (δηλώνοντας τον ιδιοκτήτη του Μέσου, τον αριθμό των εργαζομένων, τις σχέσεις εργασίας, κ.ά.), ώστε να διασφαλίσουμε ότι η δημόσια διαφήμιση στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ γίνεται με τρόπο διάφανο και σε «επώνυμες» επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, βάλαμε τέλος στις γκρίζες γραφίδες και τους αόρατους εργαζομένους. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, το Μητρώο απαριθμούσε 707 ταυτοποιημένα μέλη. Δημιουργήσαμε το Παρατηρητήριο λογοκλοπής (plagiarism), διασφαλίζοντας έτσι τα πνευματικά τους δικαιώματα.

Μείνετε ενημερωμένοι

Δικτυωνόμαστε

Search