Μέτρα ενίσχυσης περιφερειακού Τύπου και πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδων

Μέτρα ενίσχυσης περιφερειακού Τύπου και  πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδων

Παραλάβαμε έναν κλάδο, αυτόν των εφημερίδων, υπό κατάρρευση. Η κρίση των τελευταίων ετών οδήγησε πολλές εφημερίδες σε κλείσιμο, ενώ αθρόες ήταν οι απολύσεις δημοσιογράφων σε επιχειρήσεις του Τύπου που προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Όσοι από τους εργαζόμενους συνέχισαν να εργάζονται δέχθηκαν σημαντικές μειώσεις μισθών και οι εργασιακές συνθήκες χειροτέρεψαν. Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και μπήκαν στο χώρο. Ο συνδυασμός των άνω γεγονότων επηρέασε -σε πολλές περιπτώσεις- την ελευθεροτυπία και την αντικειμενική ενημέρωση του κοινού.

Θεσπίσαμε μέτρα ενίσχυσης του τοπικού και περιφερειακού Τύπου, μέσω δράσης προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ για 4 έτη (4 εκατ. ευρώ ανά έτος).

Θεσπίσαμε μέτρα ενίσχυσης των πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδων. Η ενίσχυση ανερχόταν για το 2019 σε 6 εκατ. ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις, τέθηκαν δικλείδες ασφαλείας και κριτήρια συμμετοχής όπως ο αριθμός των απασχολούμενων, το είδος της περιεχόμενης ύλης και του εντύπου, η παραγωγή πρωτότυπου ρεπορτάζ, κ.ά.

Μείνετε ενημερωμένοι

Δικτυωνόμαστε