Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χώρας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χώρας

Δεν παραλάβαμε κανένα ψηφιακό έργο λόγω της αιρεσιμότητας της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που είχε «μπλοκάρει» ευρωπαϊκά κονδύλια για ψηφιακά έργα, ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βρεθήκαμε σε μια εντελώς νέα εποχή. Για την άρση της αιρεσιμότητας ξεκινήσαμε μια επίμονη προσπάθεια διαβούλευσης με τους εταίρους μας και εκπονήσαμε την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021.

Εξασφαλίσαμε μια δίκαιη, ισότιμη, έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβαση στα οφέλη της νέας ψηφιακής εποχής. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 είχαν εγκριθεί πάνω από 314 έργα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προϋπολογισμού άνω των 870 εκατ. ευρώ. Επίσης είχαμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για οριζόντια έργα, που οδηγούσαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων τομέων όπως: η Γεωργία, η Δημόσια Διοίκηση, η Δικαιοσύνη, το ποδόσφαιρο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η επιχειρηματικότητα, η Υγεία. Στόχος μας να κάνουμε το μέλλον προσβάσιμο σε όλους και να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να αμβλύνουμε τις ανισότητες. Ειδικότερα:

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα

Έργο πρότυπο, τομή στη καθημερινότητα του αγρότη, υποστηρίζει την Εθνική Υποδομή Ευφυούς Γεωργίας.

Πρόκειται για μια τεχνολογική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων σχετικών με την αγροτική παραγωγή -δεδομένων για το έδαφος, την καλλιέργεια, την ατμόσφαιρα, το νερό, την αγροτική εκμετάλλευση- με στόχο να καταστεί πιο αποτελεσματικό το έργο του αγρότη, να μειωθεί το κόστος παραγωγής (αναμένεται μείωση ως 45%) και να αυξηθεί η απόδοση της καλλιέργειάς του.

 

 

Με το έργο, που καλύπτει τη μισή καλλιεργήσιμη γη της Ελλάδας, δηλαδή 15 εκατ. στρέμματα, δημιουργείται για πρώτη φορά μια εθνική δημόσια υποδομή συλλογής δεδομένων για τον πρωτογενή τομέα σε όλη τη χώρα, που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoΤ), η ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data) και η δορυφορική παρακολούθηση της γης.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από 6.500 επίγειους σταθμούς θα δίνουν πληροφορίες σε σχέση με την ποιότητα του εδάφους, του νερού, την ευρωστία και τις ανάγκες του φυτού και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες του μικροκλίματος.

Στόχος η προστασία των φυσικών πόρων, από τους οποίους εξαρτάται τόσο η γεωργική παραγωγή όσο και η ασφάλεια των τροφίμων.

Χώρες, όπως η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία, είχαν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση της ελληνικής πλατφόρμας-τεχνολογίας, την ίδια στιγμή που ο Ευρωπαίος Επίτροπος Hogan υποστήριζε ένθερμα το ελληνικό έργο ως έργο-πρότυπο για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός.

 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)

Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων θα διασυνδέσει ηλεκτρονικά 21.000 φορείς του Δημοσίου και θα παράσχει 150.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές σε δημόσιους λειτουργούς.

Πρόκειται για το πιο σημαντικό έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει σχεδιαστεί από Έλληνες επιστήμονες και έχει προϋπολογισμό 19,3 εκατ. ευρώ. Αυξάνει την ταχύτητα διεκπεραίωσης υποθέσεων και τον έλεγχο της πορείας κάθε εγγράφου, καθιστά διάφανη τη λειτουργία του Δημοσίου, καταργεί το χαρτί σε όλους τους δημοσίους φορείς.

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνουμε ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στις 10 Μαΐου 2019 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του. Χρόνος παράδοσης του έργου ορίστηκε το δεκάμηνο, ενώ προβλεπόταν 2μηνη πιλοτική λειτουργία του.

 

 

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη έρχεται να «συμπληρώσει» το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το Δημόσιο. Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση όλων, είτε βρίσκονται στο σπίτι και το γραφείο τους είτε βρίσκονται σε κίνηση (μέσω κινητού και τάμπλετ).

Η Ψηφιακή Πύλη όχι μόνο συγκεντρώνει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου σε ένα σημείο, αλλά δίνει και τη δυνατότητα διεκπεραίωσης υποθέσεων (συλλογή εγγράφων και δικαιολογητικών από τρίτες υπηρεσίες, κ.ά.) εκ μέρους των αιτούντων με μόνο ένα αίτημα.

 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη, παρέχοντας κάλυψη σε 34.000 κτίρια. Αποτελεί συνέχεια και επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο καλύπτει σήμερα 4.500 κτίρια.

Μετά από εννέα χρόνια, το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» εισέρχεται στην τελική ευθεία υλοποίησης. Στις 2 Μαΐου 2019, ολοκληρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των διαγωνισμών του, ανοίγοντας το δρόμο για την υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους των υποέργων.

Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), εποπτευομένο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η ΚτΠ Α.Ε., διαμόρφωσε τα 30 σχέδια συμβάσεων για όλους τους διαγωνισμούς του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», προϋπολογισμού 630 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση τριών από τα πέντε υποέργα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίκειται η ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ενώ τα υπόλοιπα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.

Η ετήσια εξοικονόμηση σε τηλεπικοινωνιακά τέλη για το Δημόσιο εκτιμάται στα 150 εκατ. ευρώ ανά έτος, ενώ θα πραγματοποιηθούν υψηλές επενδύσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΓΕΜΗ

Στόχος του e-ΓΕΜΗ είναι ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις της χώρας, όπως η κατάθεση των ισολογισμών τους. Με τη λειτουργία του έργου, θα παρασχεθούν 270.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές προς τις επιχειρήσεις μέσα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), η οποία συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου.

 

 

 

Πληροφοριακό Σύστημα
Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων

Καθιερώνεται ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode) σε όλα τα στάδια κυκλοφορίας των εφημερίδων και των περιοδικών. Πρόκειται μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια διαφημιστική δαπάνη.

 

Το VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Με το έργο συμβάλλουμε στη συνολική βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με την παρακολούθηση των ποδοσφαιρικών αγώνων από ειδικές κάμερες επιτυγχάνεται καλύτερη ανάλυση των φάσεων και αποφεύγονται τα διαιτητικά λάθη.

 

 

Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων

Αφορά στη Διαμόρφωση Στρατηγικής για τις Έξυπνες Πόλεις και στην υλοποίηση ενός Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης. Το έργο της «έξυπνης στάθμευσης» θα προσέφερε μια κεντρική υποδομή για να λειτουργήσουν έξυπνα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης σε Δήμους όλης της χώρας.

Η κεντρική πλατφόρμα θα διαχειριζόταν αρχικά τουλάχιστον 20.000 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης με δυνατότητα επέκτασης σε άλλες εφαρμογές, όπως έξυπνος οδοφωτισμός, έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων, συλλογή και διαχείριση δεδομένων κίνησης στους δρόμους.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και
Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου ΑΣΥΘ/ΟΣΕΘ

Πρόκειται για έργο-πυλώνα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αποτελεί ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης του Οργανισμού των προηγούμενων ετών. Η ψηφιοποίηση του ΑΣΥΘ, που θα διαδεχθεί τον ΟΑΣΘ, και του ΟΣΕΘ περιλαμβάνει την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, την τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Είχε προκηρυχθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός.

 

 

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη λειτουργία του Μεταφορικού Ισοδύναμου

Αναπτύξαμε το πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Πρόκειται για έργο που κάνει πράξη το πάγιο αίτημα των κατοίκων των νησιών και στο οποίο δεν είχε ανταποκριθεί καμία Κυβέρνηση έως τώρα.

Το μέτρο εξισώνει το κόστος μετακίνησης επιβατών και μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τα νησιά με το κόστος των χερσαίων μετακινήσεων και μεταφορών.

Μείνετε ενημερωμένοι

Δικτυωνόμαστε